Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest spółka BALANCE PARTNER SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni 81-391 ul. Świętojańska 55/14 , adres e-mail: biurobalance@tlen.pl

2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedniej realizacji czynności w zakresie świadczonych przez spółkę usług tj. rachunkowości, kadr i płac oraz podatków.

3. Dane osobowe są przetwarzane w okresie obowiązywania umowy o współpracy finansowej lub do momentu zakończenia wykonywania powierzonego zlecenia.

4. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.